Hiển thị một kết quả duy nhất

Phi từ 100 đến 250; Chiều dài: từ 30m đến 50m; Màu: xanh gân, gân xanh ngọc; Dạng: cuộn

Ống bạt cát gân sần

Ống bạt cát gân sần P 120

∅ 120 Màu xanh ngọc

Hot

Ống bạt cát gân sần

Ống bạt cát gân sần P 150

∅ 150 Màu xanh

Ống bạt cát gân sần

Ống bạt cát gân sần P 200

∅ 200 Màu xanh, xanh ngọc

Ống bạt cát gân sần

Ống bạt cát gân sần P 250

∅ 250 Màu xanh