Hiển thị một kết quả duy nhất

Phi: từ 40mm đến 200mm; Chiều dài: từ 15m đến 50m; Màu: xanh, xanh ngọc; Dạng: cuộn

Ống bạt nước

Ống bạt nước P 100

Dùng bơm hút nước ∅ 100 Màu xanh

Dùng bơm hút nước ∅ 100 Màu xanh

Ống bạt nước

Ống bạt nước P 80

Dùng bơm hút nước ∅ 80 Màu xanh