Hiển thị một kết quả duy nhất

Dùng để hút bùn, cát, phi : từ 76mm đến 300mm chiều dài: từ 2m đến 8m dạng: thẳng

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 100

∅ 100

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 125

∅ 125

Hot

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 150

∅ 150

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 200

∅ 200

Hot

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 250

∅ 250

Ống cao su hút cát, hút bùn

Ống cao su hút cát, hút bùn P 275

∅ 275