Hiển thị một kết quả duy nhất

Dùng để xả bùn, cát, Phi: từ 19mm đến 300mm, chiều dài: từ 10m đến 30m dạng: cuộn

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 100

∅ 100

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 220

∅ 220

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 250

∅ 250

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 300

∅ 300

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 42

∅ 42

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 48

∅ 48

Ống cao su xả cát, xả bùn

Ống cao su xả cát, xả bùn P 60

∅ 60