Hiển thị một kết quả duy nhất

Dùng để hút nước; phi: từ 16mm đến 110mm; dài: từ 30m đến 100m; dạng: cuộn

Ống nhựa lõi thép

Ống nhựa lõi thép P 48

∅ 48

Ống nhựa lõi thép

Ống nhựa lõi thép P 60

∅ 60

Ống nhựa lõi thép

Ống nhựa lõi thép P 76

∅ 76