Ống bạt cát gân sần P 200

∅ 200

Màu xanh, xanh ngọc