Ống bạt cát P 100 xanh gân

Dùng hút cát

∅ 100

Màu xanh gân