Ống bạt cát P 100 xanh ngọc

Dùng hút cát

∅ 100

Màu: xanh ngọc