Ống bạt cát P 150 tím

Dùng hút cát

∅ 150

Màu tím