Ống bạt cát P 200 xanh ngọc

Dùng hút cát

∅ 200

Màu xanh ngọc