Ống bạt nước P 80

Dùng bơm hút nước

∅ 80

Màu xanh